örtmək

örtmək
f.
1. Örtük salmaq, üzərinə bir şey salmaq. Kəlağayı örtmək. – Bu vaxt eşikdən Qulamxan səslənir: – Durun, başınızı örtün. M. S. O.. // Üzərinə bir şey çəkib görünməz etmək. Qızın başında çadrası olardı, lakin üzünü örtməzdi. R. Ə.. Hüsnünü örtməsin nə pərdə, nə rəng! S. V.. // Qabağını kəsmək, görünməz etmək. Bütün sahili duman örtmüşdür.
2. Bağlamaq, qapamaq. Qapağı örtmək. – <Sona> tez otağına gedib qapını örtdü. N. N.. Sürəyya yavaşca pəncərəni örtüb, ayağının ucunda ehmallıqla qayıdıb yatacağına uzandı. Ç..
3. Üstünə bir şey salmaq, sərmək. Cərgə ilə düzülmüş yamyaşıl şam ağaclarını ağappaq qar örtmüşdü. M. İ.. // məc. Bürümək, sarmaq, çulğamaq, tutmaq, basmaq. Mən çox istərdim ki, sənin hər zaman; Örtməsin o dilbər hüsnünü duman. S. V.. Ancaq hərdən meşələri qalın duman bürüdüyü kimi Cavadın sifətini də kədər örtürdü. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • örtmə — «Örtmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ORTM Télévision nationale — Création 22 septembre 1983 Langue Français, bambara, soninké, foulfouldé, maure, tamashek, sonrhaï, bozo, mamara, malinké …   Wikipédia en Français

  • ORTM Television nationale — ORTM Télévision nationale Création 22 septembre 1983 Langue Français, bambara, soninké, foulfouldé, maure, tamashek, sonrhaï, bozo, mamara, malinké et khassonké Pays d origine …   Wikipédia en Français

  • Ortm télévision nationale — Création 22 septembre 1983 Langue Français, bambara, soninké, foulfouldé, maure, tamashek, sonrhaï, bozo, mamara, malinké et khassonké Pays d origine …   Wikipédia en Français

  • Ort — Ortm 1.OrtdesgeringstenWiderstands=Abort.DemKot oderHarndrangläßtsichaufdieDauernichtwiderstehen.1960ff,schül. 2.stiller(heimlicher)Ort=Abort.»Ort«übersetztlat»locus«.1900ff. 3.vorOrt=inderPraxis;unmittelbaramArbeitsplatz;amOrtdesGeschehens,desEnt… …   Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

  • təğşiyə — ə. örtmə, bürümə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Office de Radiodiffusion-Télévision du Mali — Office de radiodiffusion et de télévision du Mali (ORTM) Type Broadcast radio and television …   Wikipedia

  • Media of Mali — In Mali, Freedom of speech and freedom of the press are guaranteed by the constitution and generally observed by the government.[1] The Superior Council of Communication regulates the media. During election campaigns, the constitutionally… …   Wikipedia

  • Média au Mali — Au Mali, pays qui a retrouvé la démocratie en 1991, le pluralisme est la règle à travers les différents médias. Sommaire 1 Presse écrite 1.1 Presse écrite en langue française 1.2 Presse écrite en langue nationale …   Wikipédia en Français

  • Media au Mali — Média au Mali Au Mali, pays qui a retrouvé la démocratie en 1991, le pluralisme est la règle à travers les différents médias. Sommaire 1 Presse écrite 1.1 Presse écrite en langue française 1.2 Presse écrite en langue nationale …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”